Společnost Starmon

je zařazena do seznamu

odborných dodavatelů

dotačního programu

zelená úsporám

obrazek obrazek2 obrazek3 obrazek4 obrazek5 obrazek6 obrazek7
  logo-oknaeu

  logo-slovaktual

  logo-roto

  logo-isotra      logo-vbh

Základní funkce

Tradičně bylo základní funkcí skla chránit exteriér a zároveň ponechat pronikání přirozeného světla do interiéru budov. Kdysi bylo sklo právě pro své nejniternější vlastnosti určeno jen pro velmi úzce vymezené použití. V dnešní době umožňuje sklářská technologie chránit před teplem, chladem, hlukem a ohněm, před napadením a vůči nehodám. Sklo, jak interiérové, tak exteriérové, zkrášluje naše životní prostředí. Umožňuje rovněž chránit soukromí hotelových hostů, dokonce je skrýt před netaktními pohledy.
A co víc - tyto mnohonásobné funkce mohou být vzájemně kombinovány uvnitř sebe sama a dokonce v zasklívání, čímž se pole upotřebení stává od nynějška téměř neomezené.

Tepelně-izolační funkce

Tato funkce je podstatná, neboť umožňuje optimalizovat ekonomickou a ekologickou bilanci (snížení spotřeby tepelné energie a její dopad na životní prostředí) a snížit energetické ztráty při zasklení. Čím je hodnota U nižší, tím je izolace účinnější.

- Klasická izolační zasklení
Klasická izolační dvojskla umožňují snížit o polovinu energetické ztráty ve srovnání s jednoduchým zasklením. Tato škála, vyvinutá AGCem před více než 50 lety, nese název Thermobel.

- Zasklení se zvýšenou tepelnou izolací
Tato nová generace izolačních dvojskel zahrnuje sklo s povlakem (Sunergy, Planibel Low-E), které umožňuje snížit až pětkrát energetické ztráty jednoduchého zasklení.
Izolační dvojskla nové generace přispívají ke snížení znečištění ovzduší CO2 v souladu se závazky přijatými státy v rámci Kjótského protokolu. Přijetím těchto závazků vytvářejí standard v mnoha evropských zemích zavedením nových národních norem pro regulaci tepla.

Protisluneční funkce

Skla s protisluneční funkcí regulují sluneční energii, která proniká do interiéru budovy.
Použití skel s protisluneční funkcí vede k hospodárnosti se spotřebou energie při instalacích klimatizací a zvyšují interiérový komfort díky lepší kontrole teploty a světlosti.

Užitná vlastnost protisluneční funkce, měřená solárním faktorem zasklení, se mění v souvislosti s:
- množstvím tepla absorbovaného sklem;
- množstvím odráženého tepla.

Dekorativní funkce

Velmi módní v soudobé interiérové architektuře jsou škály skel s geometrickými nebo figurativními dezény, vyrobené různými technikami.
Kromě funkce čistě estetické umožňují zároveň poskytnout sklům funkci intimní.

Nejoblíbenější ornamentální skla
kůra čirá kůra bronz chinchila arena (grepi)
madeira silvit delta


Bezpečnostní funkce

Bezpečnostní vrstvená skla zaručují ochranu majetku v různých rovinách:

- chrání proti vandalismu a proti vloupání :
ochrana proti házení kameny, činům drobného banditismu, proti promyšleným útokům agresorů, kteří mají omezenou dobu činnosti;

- ochrana proti krádeži :
ochrana proti organizované krádeži a proti opakovaným a promyšleným útokům agresorů, kteří mají k dispozici nebezpečné prostředky.
Bezpečnostní vrstvená skla mají za úkol zpozdit na maximum vloupání a odradit lupiče.
Úroveň ochrany závisí na počtu a tloušťce plastových mezivrstev (polyvinylbutyral) použitých ve složení vrstveného skla.

Starmon s.r.o.

telefon: 465 321 535, mobil: 725 046 994 / 725 015 008

e-mail: starmon.oknaeu@starmon.cz, internet: www.starmon.cz

©2009 Starmon s.r.o., design by chobex.cz