Společnost Starmon

je zařazena do seznamu

odborných dodavatelů

dotačního programu

zelená úsporám

obrazek obrazek2 obrazek3 obrazek4 obrazek5 obrazek6 obrazek7
  logo-oknaeu

  logo-slovaktual

  logo-roto

  logo-isotra      logo-vbh

Izolační skla

Tepelně izolační skla se skládají z jednoho skla standardního float a jednoho skla pokrytého neviditelnou vrstvou kombinací vzácných kovů - tzv. pokovené (nízkoemisní). Tato tenká neviditelná vrstva propouští dovnitř světlo a sluneční energii a současně brání unikání tepla ven. Pokovené sklo nemůže být použito jako sklo jednoduché. V prostoru mezi tabulemi skla může být vzácný plyn, který navíc snižuje hodnotu součinitele prostupu K (U).

Nejdůležitější technický parametr okna je součinitel prostupu tepla, který udává, kolik Wattů tepelné energie je předáno stavebním materiálem na ploše 1m2 za hodinu při tepelném rozdílu 1 Kelvin mezi teplou a studenou stranou. Čím nižší je tedy hodnota součinitele prostupu tepla, tím lepší jsou tepelně izolační vlastnosti.

V souvislosti s okenními výplněmi bývají uváděny tři typy součinitele prostupu tepla: Součinitel prostupu tepla Uf systém udává hodnotu U pro systém rámu a křídla
Součinitel prostupu tepla Ug udává hodnotu U pro zasklení
Součinitel prostupu tepla Uw udává hodnotu U celého okna

Při porovnávání součinitele prostupu tepla je nutno pamatovat na tu skutečnost, že někteří výrobci uvádějí pouze hodnotu součinitele prostupu tepla pro zasklení, což především u tříkomorových systémů může vzbudit dojem lepších tepelně izolačních hodnot, než jakých ve skutečnosti celé okno dosahuje.

Výhody:
- úspora tepelné energie
- optimální teplota v místnosti
- vysoká světelná propustnost
- zmenšení propustnosti UV záření
- ochrana životního prostředí pomocí zmenšení emisí oxidu uhličitého do ovzduší

Izolační trojskla

Zasklením izolačními trojskly lze výrazně snížit součinitel prostupu tepla který udává, kolik Wattů tepelné energie je předáno stavebním materiálem na ploše 1 m2 za hodinu při tepelném rozdílu 1 Kelvin mezi teplou a studenou stranou.
Čím nižší tato hodnota je, tím lepší jsou tepelně izolační vlastnosti. U izolačních trojskel lze dosáhnout hodnoty Ug = 0,7 W/m2K, tedy výrazně nižší než u izolačních dvojskel. Další výhodou izolačních trojskel je, že prostřední tabule může být nahrazena vitráží aniž by byly narušeny jakékoliv vlastnosti izolačního skla.


Starmon s.r.o.

telefon: 465 321 535, mobil: 725 046 994 / 725 015 008

e-mail: starmon.oknaeu@starmon.cz, internet: www.starmon.cz

©2009 Starmon s.r.o., design by chobex.cz