Solární panely Roto

Základní funkce a charakteristika solárních čerpadel :


Při dostatečné intenzitě slunečního záření začne čerpadlo dopravovat v různých výkonových stupních solární kapalinu do panelů, kde přebírá tepelnou energii, kterou dále předává do užitkové vody v zásobníku. V momentě, kdy dojde k nahřátí zásobníku, steče kapalina samospádem do solárního zásobníku. Jedná se o beztlakový systém ovládaný solárním regulátorem na základě rozdílu teplot mezi solárním panelem a užitkovou vodou.


Největší výhodou je rychlá montáž zásobníku, který je naplněn nemrznoucí kapalinou. Jednoduchá obsluha a snadné nastavení individuálních parametrů na solárním regulátoru. Solární panely jsou nenáročné na prostor - systém nevyžaduje žádné další komponenty ani odvzdušňovací prvky.


Kolektory je možné namontovat na střechu plochou, nebo šikmou, popř. do volného prostoru.


Kolektory jsou zařízení s vysokou účinností, až 95% sluneční energie. Toto řešení nabízí uživateli úsporu až 60% nákladů na přípravu teplé vody. Panely mají plochu 2,0m2. Jsou buď pokryty speciálním ochranným sklem o tloušťce 4mm nebo další variantou jsou kolektory trubicové.


Přednosti kolektorů vyniknou zejména:

- při nízkých venkovních teplotách

- při ohřevu vody na vysokou teplotu

- při nízké intenzitě slunečního záření

- při difuzním záření, kdy je slunce za mrakem.


Solární kolektory mají životnost i desítky let a mají minimální údržbu. Jejich využití je prakticky celý rok a tím, že využíváme solární energii snížíme spotřebu časově omezených zásob fosilních paliv, jejichž spalováním vznikají skleníkové plyny.


Při rozhodování se zda i na Vaší nemovitosti zbudovat solární systém, Vám pracovníci renomované firmy doporučí to nejlepší řešení, s nímž ušetříte a s jeho provozem budete spokojeni.

Starmon s.r.o.

telefon: 465 321 535, mobil: 725 046 994 / 725 015 008

e-mail: starmon.oknaeu@starmon.cz, internet: www.starmon.cz

©2009 Starmon s.r.o., design by chobex.cz