Zateplovací systém

Proč se zabývat zateplením? Ceny energií neustále rostou, hledají se nové a nové cesty jak energetické náklady snížit.Hlavním trendem je výrazné snížení tepelných ztrát, rostou požadavky na stále dokonalejší izolaci pláště budov, střech, podlah.

Zateplení z pohledu státních dotací nám jednak uspoří energii, jednak nemovitost získá nový design, ale hlavně pokud je postupováno dle dotačního plánu ušetří finanční náklady.

Důležitá informace - vnější tepelné izolační kompozitní systémy jsou kontaktní zateplovací systémy, prováděné z vnější strany konstrukce a jsou určené k zateplení obvodového pláště stávajících budov i novostaveb. Zateplení se provádí buď pomocí minerální vaty nebo polystyrenem (BASF, WEBER TERRANOVA, MultiTherm).

Z dotačního programu "Zelená úporám" je možné provést komplexní zateplení s dosažením měrné roční potřeby tepla 40kWh na m2, nebo spotřeba měrné roční potřeby tepla na 70 kWh na m2. Je možné provádět i dílčí zateplení. Dle odborného posudku výpočtu se odvíjí i výše dotace jak pro rodinné domy, tak i pro bytové domy.

Přesnou výši dotace pro konkrétní systém a podmínky, za kterých lze dotaci získat, naleznete na našem kontaktním telefonu.

Starmon s.r.o.

telefon: 465 321 535, mobil: 725 046 994 / 725 015 008

e-mail: starmon.oknaeu@starmon.cz, internet: www.starmon.cz

©2009 Starmon s.r.o., design by chobex.cz