Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jsou technologií budoucnosti!

S rostoucími cenami plynu a ropy čím dál víc lidí vyhledává spolehlivé a cenově dostupné obnovitelné zdroje energie.

V této situaci hraje významnou roli ochrana životního prostředí. Díky tomu, že jsme ve všech oblastech energetiky nuceni aplikovat energeticky úsporná řešení, nemůžeme neustále znečišťovat životní prostředí a stále se spoléhat na zásoby fosilních paliv, které Země má.

Vytápění Vašeho domova
Tepelné čerpadlo zásobuje teplem Váš dům a rovněž pokrývá spotřebu teplé vody. Během léta může zajišťovat chlazení. Tepelné čerpadlo nezabere mnoho místa a je téměř bezúdržbové. Navíc s jeho využitím jde o energeticky úsporné řešení, které šetří Vaše finance. Oproti běžným způsobům vytápění můžete všechny provozní náklady na topení snížit až o více než 50%.

Nízkopotenciální energie uložená v zemské kůře dokáže vytápět Váš dům!!!

Dvě třetiny dodávky tepla jsou tvořeny energií, která je zadarmo a pochází přímo z Vašeho pozemku nebo z okolního vzduchu.

Při výběru tepelného čerpadla je třeba zaměřit se na tři věci:
1) Celoroční efektivita - tzv. topný faktor (tato veličina nám říká, s jakou účinností tepelné čerpadlo zhodnocuje nízkopotenciální tepelnou energii),
2) Ohřev teplé vody (kolik teplé vody tepelné čerpadlo vyprodukuje,
3) Záruka, že se Vám při nákupu, instalaci a servisu dostane odborných služeb.

Teplo Vašeho domova se dá získat ze vzduchu, z vody, nebo ze země!!!

Tepelné čerpadlo typu zem-voda využívající hloubkový vrt
Využívá nízkopotenciální energii uloženou v podloží. Tato energie se dá využít jak k vytápění Vašeho domu, tak i k ohřevu vody. Výhodou je, že nevyžaduje velkou plochu pozemku, vrt si celoročně uchovává přibližně stejnou teplotu. Tento systém ještě umožní pasivní chlazení.

Tepelné čerpadlo typu zem-voda využívající povrchový zemní kolektor
Zde se získává sluneční energie ze země pomocí polyetylenového potrubí plněného nemrznoucí směsí, tzv. zemní kolektoru. Potrubí se nachází v hloubce cca 1m pod zemí. Výhodou je, že není zapotřebí vrtat, jsou zde nízké pořizovací náklady a umožňuje pasivní chlazení.


Tepelné čerpadlo typu zem-voda využívající povrchovou vodu
Sluneční energii uloženou ve vodě získáváme pomocí polyetylenového potrubí plněného nemrznoucí směsí, která se nachází na dně rybníka, kde se udrží vlastní vahou. Výhodou je, že zde není třeba nic vrtat, zanedbatelný negativní dopad na okolí potrubí si zachovává konstantní teplotu a umožňuje pasivní chlazení.

Tepelné čerpadlo typu zem-voda využívající podzemní vodu
Využívá nízkopotenciální energii uloženou v podzemní vodě. Voda se čerpá z vrtného otvoru do výparníku tepelného čerpadla, odkud se vrací do vsakovacího vrtu. Výhodou je, že nevyžaduje velkou plochu a má zanedbatelný dopad na okolí.

Tepelné čerpadlo typu vzduch-voda
U těchto tepelných čerpadel není třeba ani kopat ani vrtat. Energie se získává přímo ze vzduchu pomocí venkovní vzduchové jednotky, která je propojena s vnitřním tepelným čerpadlem okruhem plněným nemrznoucí směsí. Výhodou je nízká pořizovací cena, žádný negativní dopad na půdu.

Starmon s.r.o.

telefon: 465 321 535, mobil: 725 046 994 / 725 015 008

e-mail: starmon.oknaeu@starmon.cz, internet: www.starmon.cz

©2009 Starmon s.r.o., design by chobex.cz